Τι Πιστεύουμε

Πιστεύουμε Στην απόλυτη θεοπνευστία όλων των κανονικών βιβλίων (66) της Αγίας Γραφής (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), που αποτελούν όλα μαζί το ιερό Ευαγγέλιο, ως κανόνα και καταστατικό πίστεως και ζωής κάθε αληθινής χριστιανικής εκκλησίας.
Στην ιερά ή Εκκλησιαστική παράδοση, από τους Πατέρες της Αποστολικής και μεταποστολικής μίας χριστιανικής Εκκλησίας και τις αποφάσεις Οικουμενικών ή άλλων Συνόδων και πρακτικών της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, οι οποίες ελεγχόμενες όμως δεν έρχονται σε αντίθεση με το γράμμα και Πνεύμα τουΜόνου  αλάθητου ιερού κανόνα της Αγίας Γραφής ή ιερού Ευαγγελίου.
Στο Σύμβολο της πίστεως (κοινώς πιστεύω) και στις βιβλικές ή ευαγγελικές αλήθειες που αυτό εκφράζει, το οποίο θεσπίστηκε με τις αποφάσεις των οικουμενικές συνόδων Νικαίας-Κωνστ/πόλεως 325-381μ.Χ.