Συνάξεις

Οι Συνάξεις του Χριστιανικού Κέντρου Απόστολος Ανδρέας της Χριστιανικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Πατρών είναι:

Τετάρτη 19:30-20:30

Κυριακή 10:30-12:30