Σκοπός-Δραστηριότητες

Πρωταρχικός και τελικός σκοπός, όλων των δραστηριοτήτων μας είναι, η Δόξα του Μοναδικού Αγίου Τριαδικού Θεού μας, η σωτηρία αθανάτων ψυχών συνανθρώπων μας και εκπλήρωση των αιώνιων και σωτήριων βουλών Του, με τον δεύτερο ένδοξο ερχομό του Λυτρωτή μας και αποκατάσταση της αιώνιας ουράνιας Βασιλείας Του,
“Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ”! (Αποκ. 22:20).