Κάνε έργα για να σωθείς ή Πίστεψε στο Χριστό για να σωθείς;

Το ερώτημα είναι άκρως σημαντικό και σωτήριο για όλους μας. Η επικρατούσα ιδέα σε όσους δεν έχουν ακό μη γνωρίσει την σωτήρια αγάπη και χάρη του Θεού δια του Ευαγγελίου, είναι κάνε καλά έργα και θα σωθείς. Είναι έμφυτη και αρεστή αυτή η ιδέα στην αμαρτωλή και υπερήφανη φύση όλων μας. Αιτία αυτής της κακόδοξης πλάνης, είναι πρώτον η άγνοια της αγιότητος του Θεού και της ολοκληρωτικής αμαρτωλότητας του ανθρώπου και δεύτερον, η άγνοια της σωτήριας προσφοράς α-γάπης και συγχώρεσης του Θεού, δια του εξιλαστήριου έργου του Χριστού πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Αναπόφευκτο δε αποτέλεσμα αυτής της πλάνης, είναι και η εμπορευματοποίηση, της θρησκείας ή σχέσης των ανθρώπων με τον Θεό. Όμως το ιερό Ευαγγέλιο που είναι ο μοναδικός θεό-πνευστος Λόγος του Θεού και σε αντίθεση με όλες τις ανθρώπινες θρησκείες, ιδέες και φιλοσοφίες, λέει πολύ καθαρά και παντού: «Μας έσωσε, όχι από έργα δίκαια που κάναμε εμείς, αλλά κατά το έλεός Του, με το λουτρό της ανακαινήσεως και αναγεννήσεως του Αγίου Πνεύματος, που εξέχεε πλούσια επάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ώστε δικαιωμένοι με την χάρη Του, να γίνουμε κληρονόμοι με την ελπίδα της αιωνίου ζωής.. Κατά χάρη είσθε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτό δεν προέρχεται από σας αλλά είναι Θεού δώρο, όχι από έργα για να μη μπορεί κανείς να καυχηθεί» (Τίτ. 2:5-7, Εφ. 2:8, 9). Αλήθεια πόσα έργα θα έπρεπε να κάνει ή να πληρώσει ο αμαρτωλός, όπως όλοι μας, για να τακτοποιηθεί απέναντι στον Άγιο και τέλειο Δημιουργό και Πλάστη του, που τόσο προκλητικά προσβάλλει, παραβαίνοντας καθημερινά τους θείους νόμους Του; Όταν ο Θεός λέγει για όλους μας ότι, «η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη» και «Όλη η δικαιοσύνη (ή καλοσύνη μας), είναι σαν ρυπαρό ιμάτιο) μπροστά Του; Τότε τι καλά έργα και πόσα να δεχθεί για την συγχώρεση των αμαρτιών μας o Άγιος και τέ-λειος Θεός; Διότι, «Όποιος φυλάξει όλον τον Νόμο (του Θεού) αλλά φταίξει σε μια εντολή, έγινε ένοχος όλων» (Ιακ.2:10). Κανένας άλλος τρόπος δεν υπήρχε για να σωθούμε από την αιώνια κατάκριση, παρά η προσφορά θυσίας του Ιησού Χριστού, (..ήλθε να δώσει την ζωή Του λύτρον αντί πολλών,.. τις αμαρτίες μας Αυτός εβάστασε στο σώμα Του επί του ξύλου..» (Λουκ.10:10, Α΄ Πέτρ.2:24). Έτσι στην ερώτηση, «τι πρέπει να κάνω για σωθώ; Η απάντηση είναι, «Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου,.. Μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας…» (Πράξ.16:31, 3:19).
Τέλος η αληθινή αυτή και σώζουσα πίστη, έχει σαν απόδειξή της, έργα πίστης και αγάπης με την χάρη και δύναμη του Θεού. «Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου» (Ιάκ.2:18).