ΟΤΙ ΣΠΕΡΝΕΙΣ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙΣ

Σπορά και θερσμός,μια στενότατη φυσική διεργασία που εθέσπισε ο Δημιουργός Θεός. Ο νόμος της σποράς και του θερισμού.Το δεύτερο άμεσα εξερτώμενο απ’ το πρώτο. Όπως πολλοί φυσικοί νόμοι, έτσι κι αυτός έχει εφαρμογή και στον πνευματικό ή ηθικό τομέα, η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει σχετικά : « Μη πλανάσθε ο Θεός δεν εμπαίζεται. Επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Διότι όποιος σπέρνει στη σάρκα του, θα θερίσει απ’ τη σάρκα φθορά, αλλά όποιος σπέρνει στο Πνεύμα, θα θερίσει απ’ το Πνεύμα, ζωή αιώνιο»(Γαλάτ. 6:7,8). Κατ’αρχήν κάθε μας ενέργεια ή πράξη, έχει από ανθρωπίνης πλευράς, την κατάλληλη εποχή ή χρόνο. Υπάρχει χρονική περίοδος που πρέπει να γίνει σπορά και υπάρχει περίοδος που μόνο θερισμός μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή του ανθρώπου που μόνο σε ορισμένη ηλικία μπορούν να γίνουν, με καλές προϋποθέσεις επιτυχίες. Για παράδειγμα οι σπουδές, επαγγελματική και οικογενειακή αποκατάσταση κλπ. «Χρόνος και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ήλιο» (Εκκλ.3, 1), γράφει ο Λόγος του Θεού. Τι λυπηρό λοιπόν, όταν αδιαφορούμε ή αμελούμε για διαφόρους λόγους και έτσι χάνονται διάφορες ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε νέους. Ετσι ακούμε πολλούς αργότερα να λένε τη λαϊκή παροιμία: «στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα». Ολη η ζωή του ανθρώπου είναι κυρίως, μια ζωή σποράς. Σπέρνουμε καθημερινά με τον τρόπο ζωής που βιώνουμε.Με τα λόγια, πράξεις, ακόμη και προθέσεις μας, σπέρνουμε σ’ αυτή τη ζωή, για να θερίσουμε κυρίως εκείνη την Ημέρα,απ’ τον Δίκαιο Κριτή όλης της οικουμένης.Και δεν θα μπορούσε νάταν κι αλλοίώς. Αλλοίμονο, το δημιούργημα, ο άνθρωπος, να πράττει ανεξέλεγκτα και να μη κριθεί για τις επιλογές που κάνει,κάτω απ’τη μαρτυρία της συνείδησής του και κυρίως του αποκεκαλυμμένου Νόμου του Θεού. Γι αυτό η Αγία Γραφή μας λέγει, πώς ή πού να σπέρνουμε. Να σπέρνουμε στο Πνεύμα, δηλαδή μαθαίνινοντας και πράτοντας στην ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μια ζωή δηλαδή γνωριμίας, επικοινωνίας και περπατήματος μαζί με το Θεό και τον Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό. Ο δε θερισμός από μια τέτοια ζωή, θα είναι η αιώνια ζωή..“Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνω- ρίζουν εσένα το μόνο αληθινό Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό που απέστειλες”(Ιωάν. 17: 3). Αντιθέτως όταν σπέρνουμε στη σάρκα, δηλαδή κάνοντας ότι αρέσει κι ευχαριστεί μόνο το φρόνημα του σώματός μας, αδιαφορώντας για το Θεό και τους νόμους ή θέλημά Του, θα θερίσουμε φθορά, δηλαδή αιώνιο θάνατο. Είναι φανερό και πείρα της καθημερινή μας ζωής, ότι ο νόμος της σποράς και του θερισμού, φέρνει τα αποτελέσματα ή συνέπειές του και σ’ αυτή τη ζωή. Δηλαδή μια ζωή άσωτη, άδικη και αδιάφορη προς τον Θεό, τον εεαυτό μας και το περιβάλλον γύρω μας, θα έχει λίγες ή πολλές, άσχη-μες συνέπειες στον εαυτό μας και στους γύρω μας.και σ’ αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Ο τελικός όμως θερισμός σε ό τι σπείραμε σ’ αυτή τη ζωή, θα γίνει στην τελική κρίση στον μεγάλο λευκό Θρόνο, από τον Δίκαιο Κριτή. Τότε θα αποκαλυφθούν όλα τα κρυφά και φανερά της καρδιάς και ζωής μας . “Είναι αποφασισμένο για τους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, μετά δε υπάρχει κρίσις”(Εβρ. 9:27, Αποκκ’ 11-15). Να λοιπόν πια είναι η προ-τροπή του Λόγου του Θεού: “Ας μην αποκάμνουμε κά-νοντας το καλό, διότι αν δεν αποκάμουμε θα θερίσουμε στον κατάλληλο καιρό.” (Γαλ. 6:9). Πώς όμως θα μπορέσουμε να σπέρνουμετο καλό πάντα εμείς που από την φύση μας είμαστε σαρκικοί και υπερήφανοι και υλιστές. Πρέπει πρώτα ο Ζωντανός Λόγος του Θεού να σπαρεί και να συνεχίσει να σπέρνεται στη καρδιά μας, ώστε αναγεννημένοι απ’ τον άφθαρτο αυτό Σπόρο,να καρποφορούμε για την δόξα του Θεού και την αιώνια ζωή και σωτηρία μας, ”Επειδή αναγεννήθητε όχι από φθαρτό σπέρμα αλλά από άφθαρτο, το Λόγο του Θεού τον Ζωντανό και που μένει αιωνίως”(Α΄Πέτρ.1:23) Δέξου και εσύ με πίστη τον πολύτιμο αυτό Σπόρο στην καρδιά σου, τώρα! Πάρε μια Καινή Διαθήκη και άρχισε να την μελετάς ζητώντας με πίστη από τον Θεό, να καρποφορήσει μέσα σου.