Η αληθινή σώζουσα πίστη

Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ τι είναι πίστη;
Πίστη σημαίνει εμπιστο-σύνη. Και ιδιαίτερα, όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 11 στο εδάφιο 1 πίστη είναι η πεποίθηση γι αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται με τα φυσικά μάτια. Η πίστη δεν είναι κάτι που φανερώνουμε από μόνοι μας, ούτε είναι κάτι που γεννιόμαστε με αυτό, ούτε η πίστη είναι μόνο αποτέλεσμα της επιμέλειας μας στη μελέτη ή στο να αναζητάμε κάτι πνευματικό, ούτε είναι κάτι που μας έρχεται ουρανοκατέβατο. Στην προς Εφεσίους Επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και τα εδάφια 8 και 9, βλέπουμε ότι η πίστη έρχεται όπως και η σωτηρία, εξολοκλήρου από τον Θεό σε εμάς ως δώρο, όχι επειδή το αξίζουμε, ή το κερδίσαμε επάξια, η επειδή είμαστε άξιοι να την αποκτήσουμε. Η πίστη, έρχεται προς εμάς από τον Θεό, μαζί με το έλεος Του και την χάρη Του, σύμφωνα με το σχέδιο Του προς εμάς. Γι’ αυτό κι ο Κύριος παίρνει όλη τη Δόξα. Στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε στο κεφάλαιο 11 κι εδάφιο 6, «Χωρίς, μάλιστα πίστη, είναι αδύνατον κάποιος να Τον ευαρεστήσει, επειδή αυτός που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστέψει, ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης σ’ αυτούς που τον εκζητούν. Ο Θεός δημιούργησε ένα τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει μεταξύ εκείνων που ανήκουν σ ‘Αυτόν κι είναι δικοί Του και εκείνων που δεν είναι δικοί Του και δεν ανήκουν σ’ Αυτόν. Αυτός ο τρόπος ονομάμάζεται πίστη. Πολύ απλά, με την πίστη ευχαριστούμε τον Θεό, για όσα έχει κάνει για εμάς. Με την πίστη μας ο Θεός μας λέει ότι Τον ευαρερεστούμε, παρόλο που δεν μπορούμε να Τον δούμε. Εξάλλου πίστη, όπως είπαμε σημαίνει εμπιστοσύνη. Άρα με την πίστη εμπιστευόμαστε τον Θεό. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 7 στα εδάφια 36-50, διαβάζουμε για μια αμαρτωλή που ζήτησε τον Χριστό και μετανόησε για τις πράξεις της. Ο Χριστός στον διάλογο που είχε μαζί της, μας δίνει μια ιδέα στο γιατί η πίστη είναι η ανταμοιβή μας για την εμπιστοσύνη που έχουμε στον Θεό. Ο Χριστός στο εδάφιο 50 της λέει: “Η πίστη σου σε έσωσε,πήγαινε εν ειρήνη”. Η γυναίκα εμπιστεύτηκε τον Χριστό και ο Χριστός την αντάμειψε για την πίστη της. Η πίστη, είναι αυτό που μας κρατάει μέχρι το τέλος, διότι με την πίστη γνωρίζουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα είμαστε μαζί Του στον ουρανό για όλη την αιωνιότητα. Η Προς Εβραίους Επιστολή στο κεφάλαιο 11 είναι γεμάτη από σπουδαία παραδείγματα πίστης. Μέσω όλων αυτών, καταλαβαίνουμε πόση δύναμη έχει η πίστη μας, η εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Χωρίς να αποδεικνύουμε και να εφαρμόζουμε την πίστη και εμπιστοσύνη που έχουμε στον Θεό, δεν έχουμε θέση στον ουρανό με τον Κύριο. Πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού με την πίστη μας, Ιάκωβου επ. κεφάλαιο 1 εδάφια 1-8. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αόριστη και ασυνείδητη αντίληψη για το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός. Δεν έχουν την απαιτούμενη ευλάβεια στο πρόσωπο Του κι έτσι δεν έχουν την ανάλογη θέση στο πρόσωπο Του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την πραγματική πίστη που απαιτείται για να έχουν μια αιώνια σχέση με τον Θεό που τους αγαπά. Η πίστη μας προς στον Θεό, μπορεί κάποιες φορές να ελαττώνεται και να κράζουμε στον Θεό όπως ο Δαυίδ στον Ψαλμό 22 εδάφ. 1-2: ΘEE μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες; Αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο Κύριος πολλές φορές μας δοκιμάζει και πάντα μας αποδεικνύει ότι η πίστη σε Αυτόν είναι πραγματική και την ενισχύει συνέχεια. Και θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε όπως είπε ο Χριστός στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 18 στο ε-δάφιο 27 “Τα αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι δυνατά για τον Θεό.

Θεοφάνης Γιαλυψος