ΣΕ ΣΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΜΑΡΤΗΣΑ

Επικρατεί η άποψη σε πολλούς είτε σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, είτε σε όσους το αρνούνται, ότι το […]